Kontakt
Kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek požiadaviek, postrehov či sťažností nás prosím kontaktujte. Stačí vyplniť tento krátky mailový formulár. Ďakujeme Vám za Váš čas.

Strmá 34, 974 11 Banská Bystrica - Rudlová
+421 48/417 77 26 | +421 905 560 056
info@krcmickabb.sk

Strmá 34, 974 11 Banská Bystrica

info@krcmickabb.sk

+421 48/417 77 26